Niezbędne dokumenty

Dokumenty podstawowe:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • mapa do celów projektowych (zlecamy ją geodecie),
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodnej,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej,
 • decyzja lokalizacji zjazdu,
 • decyzja wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej,

Warto wiedzieć, iż niektóre inwestycje wymagają dodatkowych dokumentów opinii oraz uzgodnień i dopiero architekt adaptujący projekt będzie mógł jednoznacznie określić co jeszcze będzie potrzebne aby uzyskać pozwolenia na budowę.

 • Jeśli masz pytania dotyczące adaptacji lub wymaganych dokumentów skontaktuj się z nami -> tutaj.
 • Z kosztami adaptacji projektu domu oraz cenami najczęściej wprowadzanych przez inwestorów zmian  możesz zapoznać się w naszym cenniku.