Adaptacja projektu gotowego

Wiele osób przystępujących do realizacji swojego marzenia o domu ma nadzieję, iż kupno gotowego projektu domu załatwia już sprawy związane projektowaniem. Tymczasem aby uzyskać pozwolenie na budowę należy wcześniej zlecić adaptację projektu domu architektowi, który posiada stosowne uprawnienia projektowe. W praktyce oznacza to konieczność udania się do projektanta, który dokona adaptacji projektu gotowego dla konkretnej lokalizacji inwestycji, czyli dokładnie na naszą działkę.

Na czym polega adaptacja?

Po pierwsze, projektant dokonujący adaptacji bierze pełną odpowiedzialność za dokumentację którą kupiliśmy. Podpisując się pod każdym rysunkiem projektu, potwierdza własnym doświadczeniem oraz posiadanymi uprawnieniami, iż dokumentacja spełnia wszystkie formalne wymagania stosownych uchwał i rozporządzeń. Sama dokumentacja winna zostać wnikliwie sprawdzona pod kątem zgodności założeń i rozwiązań konstrukcyjnych z przyszłą lokalizacja budynku. Chodzi tutaj o parametry obciążeń śniegiem oraz wiatrem, a także parametry nośności gruntu. Jeżeli po wnikliwej analizie okaże się, iż nie ma żadnych zagrożeń projektant sprawdza zgodność dokumentacji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy. Kolejnym krokiem jest analiza części branżowej projektu dotyczącej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. Konfrontacja z warunkami przyłączenia i sprawdzenie czy budynek posiada dostęp do wszystkich niezbędnych mediów.

Oddzielny etap adaptacji to przygotowanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków projekt może zostać złożony do stosownego urzędu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W przypadku kiedy inwestor chce wnieść jakieś zmiany do projektu, architekt może dokonać tych zmian w gotowej dokumentacji, jeżeli zgodę na to udzieli pracownia, w której projekt został zakupiony. W zależności od liczby zmian, koszt adaptacji może okazać się znacznie większy niż zakładamy, bowiem pozornie niewielkie zmiany wymagają ingerencji w kolejne części projektu takie jak konstrukcja budynku czy projekty instalacji wewnętrznych.

Należy dokładnie przemyśleć wybór projektu, bowiem  bardzo często zdarza się, że koszt wykonania zmian przekracza cenę wykonania projektu indywidualnego, optymalnie dostosowanego do wszystkich warunków oraz oczekiwań inwestora.

  • Z kosztami adaptacji projektu domu oraz cenami najczęściej wprowadzanych przez inwestorów zmian  możesz zapoznać się w naszym cenniku.
  • Jeśli masz pytania dotyczące samej adaptacji lub wyboru projektu skontaktuj się z nami -> tutaj.