Niezbędne dokumenty

Dokumenty podstawowe: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy, mapa do celów projektowych (zlecamy ją geodecie), wypis i wyrys z rejestru gruntów, warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, warunki techniczne przyłączenia do sieci wodnej, warunki techniczne przyłączenia do sieci...